Communicatie en Communicatiestijlen


Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Het ene vogeltje vinden we mooi zingen en de andere vinden we irritant krassen. Waarom eigenlijk? Omdat je alles waarneemt vanuit je eigen perspectief. En vanuit dat perspectief is alles wat jij waarneemt en hoe jij het interpreteert logisch. Maar voor iemand anders, met een heel ander perspectief is de eigen interpretatie natuurlijk net zo logisch. 


Onbewust gaan we dan veel moeite doen om de ander te overtuigen dat die het toch niet helemaal goed ziet. Keek die ander maar eens zoals jij ernaar kijkt! Dat zou misschien op de korte termijn wel makkelijk zijn, je hoeft dan minder uit te leggen of toe te lichten. Maar het zou ook een stuk saaier en minder inspirerend zijn. Zeker op de langere termijn. Een ander perspectief kan je juist naar de dingen laten kijken zoals jij ze nog nooit hebt gezien. Mooi toch? Kun je de zaken ook eens volkomen anders beschouwen. Je komt in nieuwe gebieden en doet ontdekkingen en inzichten op, die je nooit gedaan zou hebben als die ander jou niet meegenomen had in dat andere perspectief. Interessant dus om je te verplaatsen in een ander zijn zienswijze. Er kan letterlijk een nieuwe wereld open gaan. Zo kun je elke dag op reis om ontdekkingen te doen, gewoon op je eigen werkplek! 

comm en comm stijlen.jpeg
DISC-model

En datzelfde kun jij voor iemand anders betekenen. Als we maar kunnen uitnodigen in plaats van aanvallen of veroordelen. Wil jij uitgenodigd worden? Of wil jij anderen uitnodigen? Ik werk hiervoor heel graag met de DISC methode (gecertificeerd DISC trainer) DISC laat heel aansprekend, praktisch en toepasbaar zien waar de verschillen in communicatie stijlen zitten. Waardoor gedragen mensen zich verschillend? Hoe uit zich dat? Hoe maak je gebruik van die verschillen? Hoe kun je aansluiten op de verschillende communicatie stijlen?

Natuurlijk is er geen enkel model die allesomvattend is en mensen volkomen recht doet aan wie ze zijn. DISC gedrag en communicatiestijlen biedt echter de kans om verschillende denkbeelden en  gedrag te begrijpen. De  DISC voorkeursstijlen wijzen ons de weg naar gebieden die we anders  niet zouden zien of begrijpen als we alleen maar door onze eigen kleur bril blijven kijken.

Kies  voor een DISC workshop van een dagdeel (bv in een teamdag) of voor een DISC communicatietraining van een dag.

Begrijpen of begrepen worden?

Uiteindelijk wil iedereen gehoord, gezien en begrepen worden. ‘Probeer eerst te begrijpen voordat je begrepen wordt’, Covey zei het al. Daar ligt vaak de sleutel. Hóe ziet, begrijpt en ervaart de ander de situatie? Dé werkelijkheid bestaat niet, iedereen heeft immers gelijk zoals je het ziet. Vaak ben je je niet eens bewust van je eigen logica, zo snel gaat het. Als we een beetje zicht krijgen op onze eigen logica en die van een ander dan verloopt de communicatie gelijk een stuk prettiger en effectiever.


Wij hebben er veel plezier aan beleefd en van geleerd, zowel als team als voor onszelf. Dit kwam mede door de prettige en uitnodigende manier waarop je dat doet. 

P.M. Manager Beleid en Kwaliteit