Communicatiestijlen en Open Communicatie


Vanuit je eigen perspectief is alles logisch

Door je eigen bril bekeken is het heel duidelijk en logisch. Omdat je alles waarneemt vanuit je eigen perspectief. En vanuit dat perspectief is alles zoals jij het waarneemt logisch. Onbewust kun je dan in contact met anderen veel moeite moeten doen om de ander te overtuigen. Wat weer tot gevolg heeft dat de ander zich niet gehoord voelt. En jij je ook niet erkend voelt in jouw zienswijze. Hier ontstaat vaak de eerste wrijving in werkrelaties. 

Na wrijving ontstaat geregeld miscommunicatie en kunnen werkrelaties onder druk komen te staan. Met name in situaties waarin aan een gezamenlijk doel gewerkt wordt en waar de vertrouwensband essentieel is, of waar juist een nieuwe relatie opgestart moet worden is dit geen gunstig vertrekpunt. Gelukkig kan het ook anders! Als we onze verschillen gaan begrijpen en gaan gebruiken dan blijkt er zoveel meer mogelijk. Inzicht in verschillende communicatie- en gedragsstijlen is een mooie eerste stap op weg naar soepele samenwerking.  Met verschillende werkvormen,  interventies , coaching of training, die op maat worden afgestemd, vinden we altijd een manier die bijdraagt aan het verbeteren van (onderlinge) communicatie en samenwerking.

Denk aan situaties zoals:

  • onderlinge samenwerking
  •  leidinggeven
  •  verzuim preventie of juist bij focus op werk-fitheid
  •  feedback / aanspreken / uitspreken 
  •  management ontwikkeling
  •  persoonlijke effectiviteit 
  •  open communicatie over balans 

 

comm en comm stijlen.jpeg
DISC-model

DISC laat heel aansprekend en toepasbaar zien waar de verschillen in communicatie stijlen zitten. Waardoor gedragen mensen zich verschillend? Hoe uit zich dat? Hoe maak je gebruik van die verschillen? Hoe kun je aansluiten op de verschillende communicatie stijlen? Natuurlijk is er geen enkel model die allesomvattend is en mensen volkomen recht doet aan wie ze zijn. DISC gedrag en communicatiestijlen is dan ook niet bedoelt om mensen in een 'hokje' te plaatsen. We werken juist graag met DISC omdat het de kans biedt  om verschillende denkbeelden en gedrag te begrijpen. Om als het ware even door de bril te kijken zoals de ander naar het leven kijkt. Vaak geeft dit veel inzicht, begrip en betere onderlinge afstemming en samenwerking.

Marjan is gecertificeerd DISC trainer. Zowel voor personen als voor teams kan het profiel opgemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden voor individuele begeleiding, teaminzicht of als procesmodel (in welke fase hebben we welk soort gedrag en energie nodig?)

Communicatie bij onbalans en verzuimpreventie 

Uiteindelijk wil iedereen gehoord, gezien en begrepen worden. ‘Probeer eerst te begrijpen voordat je begrepen wordt’, Covey zei het al. Op welke wijze ziet, begrijpt en ervaart de ander de situatie? Dé werkelijkheid bestaat niet, iedereen heeft immers gelijk vanuit het eigen perspectief.  

Communicatie bij  preventie van verzuim en focus op gezondheid blijkt een belangrijke factor waardoor verzuim minder, korter en minder heftig wordt. Onderzoek laat zien dat medewerkers en leidinggevenden die tijdig open overleggen over ervaren onbalans, vaker kunnen voorkomen dat een medewerker noodzaak ziet om te verzuimen.

In stressliteratuur is aangetoond dat mensen ziek worden als zij vermijdend met stress omgaan, het niet kunnen delen met collega's of leidinggevende. Open communicatie is doorgaans de meest constructieve manier om met onbalans om te gaan. Dit vraagt  om open uitwisselen van informatie (zonder waarheid vinding) het delen van inzichten, standpunten en achterliggende belangen. In de praktijk zien wij dat hier een grote behoefte aan communicatie - coaching en training ontstaat, omdat open communicatie vaak net andere competenties vraagt dan die bij de inhoud van de functie  of het soort branche horen. 


Wij hebben er veel plezier aan beleefd en van geleerd, zowel als team als voor onszelf. Dit kwam mede door de prettige en uitnodigende manier waarop je dat doet. 

P.M. Manager Beleid en Kwaliteit