De visie van Marjan op communicatie


bloemen bak klein.jpg

Contact in Communicatie

Echt contact in communicatie is volgens mij een voorwaarde om werkelijk bereik te hebben in je communicatie. Of dit nu binnen het management  is, in een team, met cliënten, verwanten, verwijzers, leidinggevenden, relaties of samenwerking partners. Om te kunnen samenwerken is verbinding nodig. Kun jij of je organisatie je verbinden aan de werkwijze, inzichten of doelen van de ander?  (en andersom uiteraard) Vaak denk je ongeveer te weten hoe het zit,  heb je een fijne eerste indruk of voelt het wel goed. Wil écht met elkaar verder en beoogde resultaten halen,  dan is het goed om elkaars drijfveren, normen en waarden te kennen. Wist je trouwens dat medewerkers die zich niet verbonden voelen met de organisatie of leidinggevende eerder en vaker verzuimen op het werk? Alle reden om ook al vóór de verzuimbegeleiding zo open mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Oprecht aanwezig zijn

Als je niet aanwezig bent ( of kunt zijn)  in het contact, dan mis je de bedoeling en krijg je last van ongewilde neveneffecten. Wat onderzoeken ook bevestigen is dat oprechte aandacht belangrijk is voor motivatie, welzijn en gezondheid. Kun jij helemaal aanwezig zijn bij waar je bent en waar je mee bezig bent?  Sta je 'aan', of ben je deels afgehaakt of ergens anders met je gedachten? Je zult dan vast gemerkt hebben dat écht contact maken lastig gaat.  Hoe kun je omschakelen naar open, oprechte en aanwezige communicatie? Daar gaat volgens mij de wezenlijke communicatie- of samenwerking training en coaching over. Niet over methoden of modellen, maar bén je er? Ben je aanwezig met je aandacht? Bén je in de ruimte, heb je contact met jezelf én met de ander? Onze eigen emoties (bewust of onbewust) blijken een belangrijke factor te zijn in het oprecht kunnen luisteren en aanwezig zijn bij wat er is. 

Communicatie training-coaching gaat veel verder dan het leren van een model of stappenplan. Het gaat eerst over jóu of over jouw identiteit als organisatie. Over normen, waarden, dromen, verlangens, voorkeuren en afkeuren, over cultuur en communicatie stijl, over wat er logisch is,  over talenten en zwakke plekken, over ontvangen en aanbieden, over je emotionele staat... Genoeg om samen met aandacht en respect te onderzoeken en dan te zien wat er passend is voor jou of de organisatie. Dit kan verschillende vormen aannemen zoals : individuele coaching, team coaching, management begeleiding, training, een interventie, een ZZP / Interim opdracht. Diverse passende werkvormen kunnen als hulpmiddel dienen, ter illustratie: drijfveren spel, soul collage, coach met paard, leren door boksen, provocatief coachen, natuur coaching op de boerderij, DISC communicatie en gedragsstijlen, ITjing & Nine Star Ki, teamcoaching, coaching on the job, feedback werkvormen en meer... 
erf.JPG