Koers zetten naar verantwoord transformeren

KOERS NAAR TRANSFORMATIE

Verantwoord Transformeren

Veranderen = Verbinden

Als een organisatie gaat veranderen is verbinding een voorwaarde. De verbinding tussen de bestaansreden van de organisatie en al haar medewerkers. Verbinding met de bedoeling: waarom bestaan we ook alweer, waarom doen we wat we doen?

Om te kunnen veranderen en mee te bewegen, hebben alle medewerkers in een veranderende organisatie handvatten nodig en een stevig fundament. De bestaansreden van de organisatie, de visie, de wettelijke kaders en de beoogde doelen vormen samen het speelveld waarop iedereen zich in de organisatie beweegt.  Dit geeft een soort ‘life-line’ waarin medewerkers zich gezekerd weten. Dit geeft zelfs in onzekere tijden bewegingsruimte, durf en aanpassingsvermogen om mee te bewegen en nieuwe gebieden te verkennen.

Voor het management is het zaak om te zorgen voor verbinding en veiligheid, gericht op de bedoeling. Vanuit een gedeelde focus in plaats vanuit beheersing of controle.

Verandering vraagt om structuur

Verandering vraagt om structuur en aanpassingsvermogen. Zowel voor nieuwe of bestaande organisaties of voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden. Met elkaar vanaf een gezamenlijk gedeeld vertrekpunt op pad gaan is een voorwaarde.

De verbinding tussen het verleden; wat is onze oorsprong, het heden; wat is onze huidige situatie en de toekomst; wat is onze gezamenlijke opdracht, geeft een helder kader waarbinnen alle betrokkenen optimaal kunnen bewegen. De structuur schept ruimte en bakent deze af voor onderzoek en aanpassingvermogen. Structuur geeft ruimte aan het ontdekken van de  veranderkracht van zowel van het individu als van het samenwerkende geheel.

Het kader of speelveld dient als life-line waaraan iedereen in de organisatie op eigen wijze aangehaakt kan blijven. Hoe ingrijpend de veranderingen ook mogen zijn.

gezamenlijk resultaten halen
CC PROOF
Veranderen = Verbinden

Als een organisatie of omgeving (continue) veranderd is een stevige verbinding een voorwaarde. Verbinding tussen de missie van de organisatie en alle mensen die er werken, waardoor de missie als een helder kader gaat dienen. De mensen in de organisatie hebben weer verbinding met de bedoeling nodig; waarom doen we ook alweer wat we doen? De cultuur zien wij als kloppend hart van de organisatie. Om vitaal, gezond en krachtig te blijven is er een continue terugkoppeling van gedrag en resultaat nodig. Samen met de visie, de wettelijke kaders en het beoogde resultaat hebben we zo het speelveld gevormd waarop iedereen van de organisatie zich beweegt. Dit geeft een veilige setting, een soort ‘life-line’ waarin mensen zich gezekerd weten. Ook al is de eindbestemming nog niet helemaal helder, ook al komen we pieken en dalen tegen, iedereen kan mee blijven doen doordat je aan de gezekerde life-line veilig kunt bewegen.
Om te kunnen veranderen en mee te bewegen hebben mensen heldere en concrete handvatten nodig en een herkenbaar en stevig fundament. Er dient één herkenbaar punt van zekerheid te zijn waardoor men durft te bewegen en te vernieuwen. Je bent als het ware aan de life-line gezekerd, zodat je daarmee onbekende gebieden in durft. Als je niet gezekerd bent dan ben je niet ‘los’ om te ontdekken, maar eerder ‘lost’, met alle gevolgen van dien.
Voor leiding betekent dit verbinding en veiligheid creëren, waarbij iedereen de bedoeling helder heeft. Niet vanuit beheersing of controle, maar vanuit gezamenlijke focus.