Alle gedrag is communicatie

COMMUNICEREN

Begrijpen of begrepen worden?

Uiteindelijk wil iedereen gehoord, gezien en begrepen worden. ‘Probeer eerst te begrijpen voordat je begrepen wordt’, Covey zei het al. Daar ligt vaak de sleutel. Hóe ziet, ervaart, begrijpt en ervaart de ander de situatie? De werkelijkheid bestaat in deze niet, iedereen heeft immers gelijk in zoals je het ziet. Iedereen begrijpt en ervaart een situatie op een voor zichzelf heel logische wijze. Het is toch lógisch dat je dan… Of het toch lógisch dat je dan juist niet… Vaak ben je je niet eens bewust van je eigen ‘logica’, zo snel gaat het. Als we een beetje zicht krijgen op elkaars en onze eigen logica verloopt de communicatie gelijk een stuk aangenamer en effectiever.

Vier Communicatie Kleuren 

Wij werken graag met de snel inzicht gevende methode gebaseerd op DISC. Natuurlijk is er geen enkel model die allesomvattend is en mensen volkomen recht doet aan wie ze zijn. Vier kleuren communicatie biedt echter de kans om verschillende denkbeelden, gedrag en communicatie te begrijpen. De 4 DISC kleuren wijzen ons de weg naar gebieden die we anders  niet zouden zien of begrijpen, omdat het door onze eigen gekleurde bril niet ‘logisch’ lijkt.

In het DISC model zitten precies die elementen die in de omgang en communicatie met elkaar een belangrijke rol spelen. Die elementen zijn de combinaties tussen: * taak -en relatiegerichtheid, * extravert en introvert, * vooruitlopend en (meer) volgend, * denker en doener.

De 4 communicatiekleuren ultra kort:

Rood:      doelgericht, daadkrachtig, sturend, actief, dynamisch

Geel:       vernieuwend, flexibel, creatief, verbindend, aanvoelend

Groen:    zorgend, betrokkenheid, inlevingsvermogen, idealisme, vertrouwend

Blauw:    structuur, overzicht, behoudend, rationeel, doorzettend

Elkaar aanvullen in een team

Alle gedrag is communicatie

Het maakt in je wijze van benadering en communiceren nogal verschil of je meer extravert of meer introvert bent. Of je meer relatiegericht of meer resultaatgericht bent. Juist de  tegenpolen  vinden elkaar in eerste instantie ‘lastig’. Het interessante is dat juist de verschillen een team, project of samenwerkingsverband compleet maken. Je hoeft alleen nog even te leren door welke kleur bril iedereen kijkt. En hoe je hier je voordeel mee doet. Hoe je elkaar juist aanvúlt in plaats van aanvált.

Verschillende Feedback wensen

De 4 verschillende communicatiekleuren hebben ook verschillende feedback behoeften. Waarom iedereen dezelfde feedback geven als er duidelijk verschillende behoeften zijn? Je hebt mensen die leren het meest van de bevestiging wat ze goed hebben gedaan. Anderen horen liever wat ze niet goed hebben gedaan zodat het de volgende keer beter kan. De volgende kleur haalt direct de feedback en zelfkritiek uit de resultaten die zijn behaald. En wist je dat er ook kleur is die achterdochtig wordt als je daar vooral complimenten aan geeft? Interessant om te ontdekken van jezelf en van elkaar.

Feedback is onmisbaar als je met elkaar samenwerkt. Je stuurt elkaar bij door gericht ‘commentaar’ te geven.  Met goed geplaatste feedback (waarbij ook hoort wat jij nodig hebt)  ruim je veel onnodige misverstanden uit de weg.

Praktisch

De 4 kleuren communicatie methode kun je gebruiken als:

  • Een workshop (1 dagdeel) om elkaars gebruiksaanwijzing (beter) te leren kennen
  • Als training (1 dag) waarbij naar wens extra accent gelegd wordt op: communiceren, samenwerken, leidinggeven, feedback
  • Als onderdeel van het progamma in bv een teamdag of personeelsbijeenkomst

Interactie, lol, activiteit en inzicht gegarandeerd met de 4 kleuren communicatie. Neem gerust contact met ons op om je vraag voor te leggen.