ondersteuning bij zelfontwikkeling

COACHING

Een andere reden voor de grotere behoefte aan coaching is de toename van de snelheid en het tempo in de werk- en veranderingsprocessen. Door deze sterke hectiek, de complexiteit van de omgeving en het voortdurend en sneller veranderen worden nieuwe en andere eisen gesteld aan het functioneren van mensen.

Medewerkers, leidinggevenden en bestuurders kunnen hun externe houvast kwijt raken, omdat deze niet meer vanuit de omgeving aangereikt wordt. Steeds meer zal de nadruk op zelfontwikkeling liggen.

Gerichte begeleiding in de vorm van (team) coaching naar meer zelforganisatie is dan heel effectief. Leidinggevenden kunnen ondersteunt worden om de omslag van aansturen en controleren naar coachen, verbinden en vertrouwen te maken.

Marjan Neesman is mede-ontwikkelaar van de Koers naar Transformatie © een werkwijzer speciaal voor teams en organisaties die met transitie te maken hebben. Hoe kom je gezamenlijk met concreet resultaat van de oude naar de nieuwe situatie. (zie de pagina Koers naar Transformatie)

TIJDELIJKE BEGELEIDING VOOR INDIVIDUEN OF TEAMS

Coachen kun je zien als een procesmatige begeleiding. In een aantal afgesproken gesprekken, (team) sessies of interventies wordt de coachee of het team in staat gesteld om beter te functioneren. Aangetoond is dat coaching een positieve bijdrage levert aan (team) effectiviteit, verlagen van verzuim, betere samenwerking en transparante communicatie. Voorbeelden van thema’s waarbij (team) coaching effectief is: inzicht in de persoonlijk of team sterke en zwakke punten, balans tussen taakgerichtheid en relatie gerichtheid, omgaan met veranderingen, (persoonlijk) hedendaags leiderschap, verheldering van de eigen positie binnen team of organisatieafdeling, resultaatgerichtheid en samenwerking.

Individuele coaching of teamcoaching stimuleert in hoge mate de effectiviteit, geeft preventie op verzuim, betere werkverdeling, voorkomen burn out en oplossing van (dreigende) conflicten.

Voor de individuele klant levert coaching vaak op: meer zelfvertrouwen bij beslissingen of barrières, inzicht in persoonlijk sterke en zwakke punten, balans tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid, scherpere blik in (onbekende) situaties, zicht op aangeleerde en ingesleten gewoontes, effectiever (persoonlijk) leiderschap, verheldering van de eigen positie binnen afdeling, team of samenwerking, realistischer kijk op loopbaan wensen en kansen.

‘Of je nu denkt of je het wel of niet kunt, je hebt gelijk’

Door coaching wordt helder en duidelijk wat de kracht van je eigen gedachten zijn.

Met onze gedachten zijn we in staat te scheppen en te creëren, maar ook onszelf vast te zetten of te blokkeren. Bijvoorbeeld bij (werkgerelateerde) onzekerheid, uit balans zijn of wennen in een nieuwe situatie na een verandering of reorganisatie. Andere thema’s voor persoonlijke coaching kunnen zijn: motivatie, time management, balans werk – privé en persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken. Gemiddeld heeft een coachee na 4 tot 6 coachsessies voldoende inzicht en handvatten gekregen waarmee deze verder kan.

Teamcoaching kent doorgaans doelen als: zelfsturing, zelforganisatie, resultaatgericht werken, klant gestuurd werken, oplossingsgericht werken, communiceren en samenwerken. Na een intake wordt een coachplan voor uw situatie voorgesteld. Gemiddeld duren de teamsessies 3 uur en zijn er tussen de 3 en 8 sessies nodig, afhankelijk van de doelstelling.

Individuele coaching of teamcoaching kan plaatsvinden op de locatie de klant, een overeengekomen locatie of op de landelijk gelegen woon-en werkboerderij van Captus Training & Coaching. (nabij Deventer)

Supervisie is een leertraject waarbij je reflecteert op je beslissingen, handelen, houding en binnen de context van je werk en organisatie waarin je werkt. Supervisie is zeer geschikt om je deskundigheid, visie en stijl van werken te vergroten. We kijken oa naar de samenhang tussen denken, voelen en handelen in de werk context.